Новинки литературы

НОВИНКИ литературы.  2-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Юрага, Л. Замак з люстранай залай : апавяданні / Лаўрэн Юрага . — Мінск : Звязда, 2021 . — 200с.

Кніга «Замак з люстраной залай» сабрала пад сваёй вокладкай апавяданні, напісаныя ў жанры містычнай фантастыкі. Некаторыя з твораў можна ахарактарызаваць як «гатычныя», іншыя набліжаюцца да жанру фэнтэзі. Адны сюжэты звязаны з сучаснасцю, другія — з даўнінай.

Аўтар прапануе падзяліць з ім шпацыры па касцельных сутарэннях і вячэры ў карчме, перамяшчэнні ў прасторы і часе ды нават сякія-такія пераўвасабленні. І ўсё гэта — у антуражы старых маёнткаў і замкаў, зачараваных партрэтаў і загавораных свечак, рытуальнай зброі і манускрыптаў, што ўтрымліваюць паміж сваіх радкоў таямнічыя формулы заклёнаў…

Кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў.

Аляшкевіч, А.А. Крыж княжны Прадславы : аповесці, апавяданні, навелы / Алесь Аляшкевіч . — Мінск : Звязда, 2021. — 400с.

У кнігу вядомага пісьменніка Алеся Аляшкевіча ўвайшлі гістарычныя аповесці, апавяданні і навелы.

Аповесць «Крыж княжны Прадславы» ў мастацкіх вобразах распавядае гісторыю славутага крыжа знакамітай полацкай ігуменні Ефрасінні — ад часу ягонага стварэння да дзён загадкавага знікнення ў крывавым зарыве Вялікай Айчыннай вайны.

Для шырокага кола чытачоў.

Рагойша, В.П. Дзесяць саг пра Караткевіча / Вячаслаў Рагойша . — Мінск : Мастацкая літаратура, 2020 . — 167 с. — (Люстэрка лёсу).

Аўтар кнігі з 1966 года ўваходзіў у блізкі круг сяброў Уладзіміра Караткевіча, які прысвяціў яму некалькі вершаў і малюнкаў, а на ракаўскім «вяселлі веку» Вячаслава Рагойшы і Таццяны Кабржыцкай упершыню пазнаёміў маладажонаў, усіх гасцей са сваёй абранніцай, будучай жонкай Валянцінай Браніславаўнай. Пазней Рагойшы і Караткевічы пэўны час жылі ў суседніх кватэрах аднаго мінска дома на вуліцы Карла Маркса, 36, неаднойчы сустракаліся, удзельнічалі ў агульных гасцінах, паездках, абменьваліся кнігамі з дарчымі падпісамі, сувенірамі. Пра ўсё гэта жыва, падчас займальна і расказваецца ў мастацка-дакументальным эсэ «Дзесяць саг пра Караткевіча».

Чаропка, В.К. Паўшыя анёлы : раман : кніга першая / Вітаўт Чаропка . — Мінск : Мастацкая літаратура, 2021. — 213с.

Новы раман Вітаўта Чаропкі прысвечаны тэме кахання і пошуку сэнсу жыцця. Падзеі пачынаюцца ў Старажытным Рыме з яго прыдворнымі інтрыгамі, дзе аўтар знаходзіць пра- вобраз свайго галоўнага героя, які далей перажывае незвычай- ныя прыгоды. Мастакі Вітак і Альбрзхт неверагодным чынам трапляюць з 1939 года ў наш час. Як высвятляецца, за ўльтра- сучасным фасадам хаваюцца грамадскія язвы мінулага. I толькі каханне і сяброўства дапамагаюць героям пераадолець неча- каныя выпрабаванні ў супрацьстаянні з суровай рэчаіснасцю. Рэальнасць у рамане пераходзіць у містыку. а містыка перапля- таецца з гісторыяй.

Бадак, А.М. Ідэальны чытач : апавяданні, аповесці, запіскі на хаду / Алесь Бадак . — Мінск : Выд.дом «Звязда», 2021. — 288с.

У кнігу «Ідэальны чытач» увайшлі аповесці і апавяданні, пераважная большасць з якіх у розныя гады друкавалася на старонках не толькі айчынных, але і замежных перыядычных выданняў. Творы Алеся Бадака прыцягваюць да сябе ўвагу як цікавымі сюжэтамі, так і своеасаблівым аўтарскім стылем.

Апошні раздзел кнігі складаюць «Запіскі на хаду» — эсэ, прысвечаныя актуальным пытанням літаратурнага жыцця, а таксама той пары, калі аўтар толькі пачынаў свой шлях у літаратуру.

 

Такую книгу вы еще точно не держали в руках — она зеркальная, двойная и очень необычная. Издание в популярной форме рассказывает, что можно посмотреть отечественному и зарубежному туристу на западе Беларуси: представлено ровно сто самых привлекательных, знаковых памятников истории и культуры в 12 городах и районах, не требующих визы для посещения иностранными гостями, а также наиболее значимые туристические объекты во всех других районах Брестской и Гродненской областей, доступные организованным группам туристов. Богато иллюстрированная, книга в яркой форме доносит до читателя основные факты из истории и современности огромного региона на западе республики.

Рассказы о каждой из 100 достопримечательностей собраны под одной обложкой в необычной форме — «брестская» и «гродненская» части книги расположены зеркально и в таком уникальном формате впервые выносятся на суд читателя.

Книга «100 достопримечательностей. Брест и Гродно» наверняка будет интересна сотрудникам любой организации: как свидетельствует практика, историю и культуру своей малой родины и взрослые, и школьники знают далеко не достаточно. Это издание, яркое по форме и емкое по содержанию, легко восполнит этот пробел. С ним каждый из вас может почувствовать себя настоящим гидом по всей Западной Беларуси.

НОВИНКИ литературы.  1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Зенькович, Н.А. Были такие люди — советские / Н.А.Зенькович.-Минск: Беларусь,2020.-344с.

В новой книге известного мастера «литературы факта» Н. Зеньковича исследуется, как жили и что думали различные слои населения Беларуси в двух последних десятилетиях невиданного в истории человечества феномена — СССР: в пору брежневского «застоя» и горбачевской «перестройки».
Исчерпал ли себя Советский Союз, должен ли он был распасться? Умерли ли вместе с ним, так и не раскрывшись в полную силу, заложенные в нем созидательные силы? Такие непростые вопросы поднимаются в книге.

Якімовіч, А.М. Пан: аповесць і апавяданні / Аляксей Якімовіч.- Мінск: Беларусь,2021.-135с.

Героі дэтэктыўна-містычнай аповесці, якія прыехалі адпачываць у санаторый, сустракаюцца ў лесе з Панам — міфічным гаспадаром лясоў, палёў і статкаў з казлінымі нагамі, рагамі і барадой. Гэты твор аб каханні, вернасці і здрадзе. Дэтэктыўныя апавяданні, змешчаныя ў зборніку, вострасюжэтныя, напісаны на маральна-этычныя тэмы, якія хвалююць грамадства. Для шырокага кола чытачоў.

Бессмертные идеи гуманистического воспитания, воплощенные в творчестве В.А. Сухомлинского, сделали его классиком педагогики и сегодня востребованы не только на постсоветском пространстве, но и в мире в целом. Обращение к педагогическому опыту В.А. Сухомлинского и его современника и единомышленника М.А. Дмитриева не случайно.

В 2018 году отмечалось 100-летие со дня рождения В.А. Сухомлинского, а в сентябре 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения М.А. Дмитриева. Автор книги — один из тех, кому посчастливилось присутствовать на уроках знаменитых педагогов-новаторов, ставших Героями Социалистического Труда, учиться у них и перенимать опыт.

Книга адресована широкому кругу читателей: родители получат ответы на волнующие вопросы, педагоги найдут в ней мудрость, устремленные в педагогическую профессию учащиеся педагогических классов и колледжей, студенты, магистранты, аспиранты — свою путеводную звезду.

Чирский, Н.А. Белорусский гостинец / Н.А.Чирский, Е.Н.Чирский.-Минск: Беларусь,2021.-207с.: ил.

Автор предлагает вам путешествие по самой оживленной дороге Беларуси — М1/Е30 (Брест — Минск — граница Российской Федерации). Вы познакомитесь с примечательными местами, которые находятся недалеко от трассы, увидите заповедные уголки белорусской природы, ее вековые боры и дубравы, озера и реки. Дороги — это раскрытая книга истории народа. Они соединяют целые эпохи с их людьми, событиями, памятниками архитектуры. Сделанные вами фотографии на долгие годы сохранят воспоминания об уникальном путешествии.

НОВИНКИ IV кв. 2020 года

«Созвездие героев земли белорусской». Великая Отечественная война в истории страны и в биографиях миллионов людей стала тем рубежом, который едва ли не каждодневно напоминает нам о себе до сих пор. Солдаты, офицеры, генералы на поле боя постоянно проявляли смелость и бесстрашие, инициативу и воинское мастерство, готовность к самопожертвованию во имя освобождения Отечества. Книга серии «Беларусь помнит: во имя жизни и мира» посвящается героям белорусской земли, тем, кто с любовью к родной земле, пренебрегая опасностью, иногда ценой собственной жизни, исполнил свой гражданский долг и навсегда останется в народной памяти. Среди них летчики и танкисты, моряки и связисты, пехотинцы и кавалеристы, медики и артиллеристы, а также белорусские партизаны и подпольщики — герои борьбы в тылу врага. Иллюстрированная энциклопедия, подготовленная в рамках всебелорусской акции «Беларусь помнит» представляет интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также всех, кто интересуется национальным историческим наследием.

 

«Память бережно храним. Великой Победе посвящается».  Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в памяти белорусского народа и будет вечно жива в сердце каждого белоруса. В иллюстрированной энциклопедии, посвящённой Великой Победе, рассказывается о наиболее запоминающихся памятниках и мемориальных комплексах нашей страны, о героях — защитниках и освободителях Родины, о Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, где бережно хранятся исторические документы о войне. В книге также помещены произведения белорусских художников на военно-патриотическую тематику. Издание предназначено для детей среднего и старшего школьного возраста, а также для всех, кто интересуется историей своей Родины.

С конца 1980-х годов во времена перестройки и гласности на читателя через СМИ и книги хлынул поток недоступной ранее информации по истории Беларуси, в частности, по ее советскому периоду. Наряду с правдивыми, достойными внимания сведениями появилось и немало тенденциозных, а нередко и лживых измышлений, так называемых мифов. В книге «100 лет БССР. Реалии и мифы» И. А. Марзалюк, доктор исторических наук, член-корреспонтдент НАН Беларуси, профессор, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в популярной форме рассматривает и опровергает эти мифы, мешающие адекватно воспринимать историю нашей страны. В основу книги легли 24 публикации в газете «СБ. Беларусь сегодня» в 2019 году в форме бесед с корреспондентом М. Осиповым. Книга будет полезной для широкого круга читателей, взрослых и школьников — всех, кто интересуется историей Беларуси.

Летописная поэма Изяслава Котлярова «Замковое время Беларуси» является своеобразным продолжением его книги геральдических сонетов «О, Беларусь, ты гербная держава!». В ней автор сумел высказать своё размышление о богатстве национального наследия, ратной славе белорусского народа, тех, кто стоял у истоков белорусской государственности; охватить поэтическим взглядом историю замковых сооружений, которыми богата Беларусь. Поэт не только сближает времена и события, но и чувствует свою неотъемлемую причастность к ним. Поэма об исторических белорусских реалиях богато иллюстрирована и приобретает ещё более убедительную тональность в переводе Софьи Шах.
Книга будет интересна всем любителям отечественной истории Беларуси и её героического прошлого.

 Когда читаешь книги Светланы Алексиевич, нельзя отодвинуть в сторону свои эмоции, её романы пронзительные и настоящие. Книга «Время секонд хэнд» стала пятой и завершающей в цикле «Голоса Утопии». Писательница совмещает документалистику и художественную литературу. И это получается очень гармонично и живо. Эта книга рассказывает о страданиях народа современности. Она о людях 20-21 века, живших в СССР, а теперь уже в странах бывшего СССР. Никому из писателей не удавалось так чётко передать ощущения и страдания отдельных людей, через которые видишь всё в совокупности. Это всё разные люди с разными судьбами. Они принадлежат к разным поколениям, и их взгляды на жизнь могут быть не схожи, но у каждого своя трагедия.
Это представители советской эпохи, с ностальгией вспоминающие время, когда всё было одинаково, можно было жить спокойно и знать, что всё чётко регламентируется.
Это более молодые люди, которые жили в эпоху перемен. Они помнят СССР, им пришлось нелегко в период перестройки, но всё же они уже привыкли к той свободе, которой раньше у них не было.
Это современные люди, которые были рождены после распада СССР, и они не могут прочувствовать всё, что происходило тогда. Но всё же «совковское» воспитание даёт о себе знать.
Такие разные образы… Но каждый из этих людей ощущает себя потерянным в этом мире. Они строили один мир, а теперь живут в другом. Это мозаика жизней, кусочки пазла, которые никак не могут собраться в общую картину, потому что они из разных картин, из разных миров. И они страдают из-за этого.